Bostadsrättsbildning

Under senare år har det blivit allt vanligare att ombilda hyresrätt till bostadsrätt, det vill säga en bostadsrättsbildning. Vi har god erfarenhet av ombildningsfrågor och kan hjälpa dig genom hela processen.

För de olika faserna i ombildningen, är det viktigt att få professionell hjälp avseende värdering, förhandling och upprättande av ekonomisk plan. Vi kan stå till tjänst med alla moment i arbetet. Vi kan också bistå med tekniska tjänster via underkonsulter.

Förutom själva bostadsrättsbildningen, kan vi även hjälpa till med intygsgivning av ekonomiska planer, inhämtning av offerter mm.

Bostadsrättsombildning steg för steg