Värdering

Värdering, analys och fastighetsrätt
Vår huvudsakliga verksamhet är värdering av fastigheter, vilket kräver kunskap om marknad, fastighetsrätt och analys. Värderingsbyråns medarbetare har lång erfarenhet inom branschen och kan åta sig alla typer av värderingsuppdrag.

Kommersiella objekt, tätortsvärdering
När det gäller kommersiella objekt som hyreshus, industrier och lokaler är det främst våra kontor i Kalmar, Värnamo och Kristianstad som kan erbjuda er hjälp. Vi kan även stå till tjänst med hyressättning, bostadsrättsbildning och mark- och ersättningsfrågor.

Skog, lantbruk och ersättningsfrågor
Värdering av skogsfastigheter, gårdar och lantbruk sköts av våra kontor i Växjö, Halmstad och Kalmar. Vi kan även erbjuda tjänster avseende ersättningsfrågor för intrång – inlösen och miljömål.

Tomter, fastighetsprisservice mm
Värdering av tomter, småhus och information om fastighetspriser kan vi erbjuda via våra kontor. Vi kan även tillhandahålla analyser för köp/försäljning och etablering inom olika orter

Auktoriserade värderare
Vi har av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare vid våra kontor.