Våra medarbetare

Du kan nå våra medarbetare på olika kontor i södra Sverige. Om du eftersöker en viss kompetens, kan det underlätta om du direkt kan se vilka specialområden som finns inom ett kontor eller hos en särskild person. Nedan följer en kort sammanfattning av våra medarbetare på respektive kontor och deras kompetensområden. Se vidare på kontaktsidan.

Kalmar

Peter Strand – värdering av industri, hyreshus, mark och bostadsrättsbildning, 070 – 56 29 078, peter.strand@varderingsbyran.se

Janna Björk – värdering av skog och lantbruk, ersättning, 073 – 80 55 090, janna.bjork@varderingsbyran.se

Peder Hägg – värdering av industri, hyreshus, mark- och ersättningsfrågor, 072 – 050 35 33, peder.hagg@varderingsbyran.se

Andreas Ylipää – värdering av industri, hyreshus och bostadsrättsbildning, 070 – 242 30 63, andreas.ylipaa@varderingsbyran.se

Kristianstad

Stefan Nilsson – värdering av hyreshus, industri, mark och ersättningsfrågor, 044 – 21 00 90, stefan.nilsson@varderingsbyran.se

Växjö

Mikael Gröndahl – värdering av skog, lantbruk, ersättning, 073 – 20 96 111, mikael.grondahl@varderingsbyran.se

Helsingborg

Johannes Pålsson – värdering av skog, lantbruk, ersättning, 076 – 67 70 540, johannes.palsson@varderingsbyran.se

Helsingborg

Lotta Gustavsson – värdering av småhus, bostadsrätter, 0733 – 66 34 39, lotta.gustavsson@varderingsbyran.se

Göteborg

Bengt Gustafsson – värdering av småhus, bostadsrätter, 076 – 67 77 597, bengt.gustafsson@varderingsbyran.se

Värnamo och Jönköping

Anders Alexandersson – värdering av hyreshus och industri, 073 – 076 33 16, anders.alexandersson@varderingsbyran.se

Rolf Falkenström – värdering av småhus, bostadsrätter och hyreshus, 072 – 320 15 31, rolf.falkenstrom@varderingsbyran.se