Markåtkomst

Markåtkomst är ett begrepp som täcker en mängd olika situationer. Det kan vara fråga om inlösen av mark, väg, ledningar mm. Det kan också vara ersättningsfrågor för att använda annans mark, t.ex. för elkraft, vattenledningar eller naturvård.

Vi har god erfarenhet av de olika ersättningssituationerna och kan hjälpa till med de frågor som uppkommer om markvärden, råmark, ersättning inom naturreservat, arrendeprissättning mm.

Förutom de ovan nämnda situationerna kan vi även hjälpa till med ersättningsfrågor inom detaljplanelagt område, plantolkning och ersättning vid gemensamma anläggningar.