Kontakt

Här hittar du kontaktinformation och kartor till alla våra sex kontor i södra Sverige.

Växjö

Mikael Gröndahl

Boda,
355 94 Vederslöv
0470-487 48
073-20 96 111
mikael.grondahl@varderingsbyran.se

Kristianstad

Stefan Nilsson

Norretullsvägen 15,
291 32 Kristianstad
044-21 00 90
stefan.nilsson@varderingsbyran.se

Kalmar

Kaggensgatan 17,
392 32 Kalmar
0480-42 00 92

Peter Strand

0480-42 00 90
070-56 29 078
peter.strand@varderingsbyran.se

Janna Björk

0480-42 20 96
073-80 55 090
janna.bjork@varderingsbyran.se

Andreas Ylipää

0480-42 00 73
070-242 30 63
andreas.ylipaa@varderingsbyran.se

Helsingborg

Box 7041,
250 07 Helsingborg

Johannes Pålsson

0431-31 12 00
076-67 70 540
johannes.palsson@varderingsbyran.se

Lotta Gustavsson

073 – 36 63 439
lotta.gustavsson@varderingsbyran.se

Jönköping

Kontorsgemenskap Österport,
Österängsvägen 2A,
554 63 Jönköping

Anders Alexandersson

073 – 076 33 16
anders.alexandersson@varderingsbyran.se

Göteborg

Bengt Gustafsson

Viktor Rydbergsgatan 34
412 57 Göteborg
031 – 797 1537
076 – 677 7597
bengt.gustafsson@varderingsbyran.se