Värderingsbyrån gick den 1 februari samman med Forum Fastighetsekonomi. Genom sammangåendet får vi utökad kompetens, förbättrade produkter och en större geografisk täckning. Verksamheten kommer på sikt att bedrivas under namnet Forum Fastighetsekonomi. Integrationsprocessen med byte av namn, hemsida och förändrat utseende på våra produkter sker succesivt under kommande månader. I övrigt sker inga förändringar avseende tillgänglighet och samma personer som tidigare finns på våra kontor, se även Forum Fastighetsekonomi hemsida, www.fforum.se.

Vår verksamhet utgörs av värdering av alla fastighetstyper – från skog och lantbruk till kommersiella objekt och ersättningsfrågor. Våra nuvarande kontor i södra Sverige  – utökas via sammangåendet så att vi täcker hela Sverige.

Våra medarbetare är auktoriserade av branchorganisationen Samhällsbyggarna och har lång erfarenhet av värdering. Genom vår lokala kännedom om fastighetsmarknaden kan vi även stå till tjänst med rådgivning och service vid förändringar i ett fastighetsinnehav.

Här hittar du kontaktuppgifter om du vill kontakta oss för närmare information.